Anslag: Barn- och skolnämnden 2020-11-12

Protokollet från barn- och skolnämndens sammanträde den 12 november 2020 har justerats.

Beslutande organ
Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-12

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 112-129

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-20--2020-12-12

Förvaringsplats för anslag
Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Sekreterare
Peder Severin och Britta Fremling

Länk till protokollet

Kontakta barn- och skolförvaltningen