Äldre arkiv för elever att forska i

Stadsarkivet har även material som kan vara av intresse för elever från åk 6 och uppåt. Vill du som är lärare besöka oss tillsammans med dina elever? Boka en tid med oss i god tid före ditt besök.

Kommunala flickskolans arkiv

Intressanta handlingar för elever kan vara volym F 4:1, som bland annat innehåller tre högtidstal hållna i samband med firandet av Skolans Dag den 7 oktober, med tillbakablickar på Lunds högre (privata) utbildning för flickor från 1850 och framåt.

Namnberedningens arkiv

Innehåller utredningar och motiveringar till varför gator och kvarter i Lund fått de namn de har.

Spykens arkiv (Lunds Privata Elementarskola/ Strömbergskolan)

Har kan eleverna hitta skolans ordningsstadgar från 1913. I volym E 1 d:1 finns en del skolelevers öden av det mer udda slaget nedtecknade. Serie F III a innehåller skripta vid studentexamina (uppsatser i svenska) och serie A Ib som innehåller betygskataloger, vars kolumn för anmärkningar innehåller en hel del intressanta noteringar om respektive elev.

Stadsbibliotekets arkiv

Här kan eleverna se vilka böcker som fanns till utlåning för 100 år sedan.

Fruntimmersföreningens arkiv

En kvinnoförening som var engagerad inom fattigvård, drev barnkrubba och skola för mindre bemedlade i Lund. Föreningen startade sin verksamhet redan 1847.

Konsthallsnämndens arkiv

Innehåller handlingar om det stora bråket kring konsthallens utställning ”Underground” 1969 som blev inställd på grund av den alltför provocerande affischen med flickan med haschpipan.

Stadsfullmäktiges arkiv

Här finns handlingar om bland annat Lunds stadsvapen och dess tillkomst. Protokollen från stadsfullmäktiges samanträden gällande olika frågor om Lunds stads utveckling, som exempelvis den om elektrisk spårvägsdrift i Lund. Återfinns i protokoll från 1905

Hälsovårdsnämndens arkiv

Handlingar av intresse kan eleverna bland annat hitta i volymerna C 2:1 stadsläkarens diarium för inkomna handlingar 1892-1932 och A 2:3 som innehåller obduktionsprotokoll. Serierna E 2 b som innehåller rapporter om smittosamma sjukdomsfall i staden Lund 1879-1927, E 2 c som består av månadsrapporter om sjukdomar i staden Lund 1910-1951 och serien F 1 bestående av dödsbevis över avlidna i Lund 1860-1927. Även nämndens årsberättelser kan ge eleverna en förståelse hur livet kunde te sig för Lunds stads invånare för 100 år sedan.

Britt Wadners/Radio Syds arkiv

Pressklippsarkiv från 1960-talet om de privata radiostationer utmanade Sveriges Radios monopol i etern.

Övriga skolarkiv

I de flesta skolors äldre arkiv kan eleverna hitta årsredogörelser som beskriver skolans verksamhet för respektive år. Om eleverna är intresserade av skolmaten för cirka 50-100 år sedan finns matsedlar i volymerna Ö 1:1 skolstyrelsen i Lunds stad för grundskolan och F 8:6 barnavårdsnämnden i Lund stad för barndaghem. Lunds stads kommunala flickskola innehåller betygskataloger och journaler för skolkök A 2 C, där eleverna kan läsa om vad som serverades i skolköket för cirka 80 år sedan.