Kommun & politik

I Lunds kommun finns det fjorton nämnder och styrelser. Varje nämnd/styrelse har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens vars förvaltning sköts av kommunkontoret. Till kommunstyrelsen finns det dessutom ett antal kommunala råd.

Under rubriken "Aktuella beslut i korthet" publiceras referat efter kommunens nämndsmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat på lund.se/handlingar.

Vill du följa med i debatten? Sök på #lundpol på Twitter!

Följ Lunds kommun på Twitter