Information till vårdnadshavare angående GDPR

Information till vårdnadshavare Fotografering, filmning och ljudupptagningar av ditt barn i skolan. Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får behandlas inom en organisation eller myndighet.

V-klass

I utbildningsförvaltningen i Lunds kommun används V-klass som plattform för dokumentation och bedömning. I V-klass publiceras ibland foto, film eller ljudupptagningar på elever i syfte att dokumentera elevens lärande eller ha underlag till bedömning av en grupp eller individ. Våra skolor publicerar och lagrar bilder, filmer och ljudupptagningar i V-klass med stöd av den rättsliga grunden utföra uppgift av allmänt intresse. Det är ett begränsat antal personer som kan se material upplagt i V-klass och publiceringen ska alltid ha en tydlig koppling till läroplanen. 

Webbplatser, sociala medier med mera

När skolor vill publicera bilder, filmer eller ljudupptagningar av elever som kan identifieras på webbplatser, i sociala medier och liknande krävs ett skriftligt samtycke som ska undertecknas i förväg av vårdnadshavarna.

På Katedralskolan publicerar vi ibland bilder, filmer och ljudupptagningar på elever för att använda i de här sammanhangen. Om ni vill lämna ert samtycke ber vi er göra det via en e-tjänst:

Samtycke för foto- och filmhantering i skolverksamheten i Lunds kommun

Om ni är två vårdnadshavare måste båda lämna samtycke, den ena av er lämnar samtycke via e-tjänsten, den andra får därefter instruktioner för hur hen medsignerar samtycket. Elever som fyllt 18 år lämnar samtycke själva. Vill ni inte lämna ert samtycke behöver ni inte göra någonting.