Särskild variant historia

Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia (spetsutbildning)

Katedralskolan har Sveriges enda spetsutbildning i historia. På spetsutbildningen läser du mer historia och du börjar läsa historia på Lunds universitet redan år 2. Spetsutbildningen håller lite högre tempo och du läser till exempel både Engelska 5 och Engelska 6 redan  år 1.  
 
Du läser självklart Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3 och andra kurser som ingår i inriktningen Samhällsvetenskap. Som spetselev kommer du att få göra studiebesök, fältstudier, delta i övningar i arkiv och på universitetsbiblioteket och mycket annat som bara finns på spetsutbildningen. Du kommer att läsa vetenskapliga texter och få respons på texter från universitetslektorer och få handledning från Katedralskolans lektorer.   

Vid sidan av översiktskursen Historia 1b fördjupar du dig i Sveriges historia under ditt första år på spetsutbildningen. Spetsutbildningen har utformats i nära samarbete med Lunds universitet och andra året har du möjlighet att ta dina första högskolepoäng i kursen Antisemitismens moderna historia. Under din tid på skolan deltar du tillsammans med elever som läser International Baccalaureate (IB) i rollspelet UN model. Det spelas på engelska och behandlar en verklig eller fiktiv historisk kris eller händelse för världens länder. År 2 och 3 fördjupar du dina kunskaper om internationella och globala frågor. Då deltar du i Katedralskolans stora FN-rollspel. År 2 och 3 läser du Historia 2a och spetskurserna Antikens och medeltidens värld, Kulturhistoria, Populärvetenskaplig förmedling av historia och kursen Ljus och mörker i modern historia som belyser vårt komplexa 1900-tal där folkmord och medborgarrättsrörelser, rasism och rösträttskamp funnits sida vid sida. Historia 3 är en historievetenskaplig kurs där vi utnyttjar närheten till Universitetsbiblioteket och Landsarkivet. Under år 3 kan du läsa en temakurs vid universitetet och knyta ditt gymnasiearbete till det. 

Eftersom du har läst Engelska 5 och Engelska 6 redan år 1 så kan du om du vill läsa Engelska 7 år 2 och en specialiseringskurs i engelska år 3. Spetselever är garanterade att ingå i denna fördjupning i engelska. På Katedralskolan kan du även läsa mer kurser i ämnen som Moderna språk, Matematik, Naturkunskap eller andra kurser inom det valbara utbudet. 

Du kommer att gå i samma klass som andra samhällselever och du får samma behörighet till studier efter gymnasiet. 

När du har ansökt till spetsutbildningen kommer vi att kalla dig till antagningsprov. Mer info om antagningsprovet finns längre ned på denna sida. Spetsutbildningen är riksrekryterande. Oavsett var du bor i landet så kan du ansöka till spetsutbildningen.   

Samarbete med Lunds universitet  

Sedan 2008 har spetsutbildningen samarbetat med Historiska institutionen vid Lunds universitet. Universitetslektorer från universitetet undervisar spetseleverna i kursen Antisemitismens moderna historia. Det är en specialkurs som endast finns tillgänglig för spetselever och den omfattar 7,5 högskolepoäng. I kursen ingår föreläsningar, kurslitteratur, tentamen och skrivande på grundkursnivå. Kursen ges på Lunds universitet. Du får handledning från lärare/lektorer på Katedralskolan.  

År 3 läser du en temakurs om 7,5 högskolepoäng som Historiska institutionen ger. Den ingår i det ordinarie kursutbudet och du läser tillsammans med studenter som pluggar på universitetet. Föreläsningar, kurslitteratur och examination i form av skrivande på grundkursnivå ingår. Temakursen kopplas till ditt gymnasiearbete på spetsutbildningen. Du får handledning av lärare/lektorer på Katedralskolan.  

Efter examen från spetsutbildningen får du ett kursbevis utfärdat av Lunds universitet. Kurserna som du har läst på universitetsnivå inom spetsutbildningen kan registreras som högskolepoäng när du har sökt och blivit antagen till någon utbildning vid Lunds universitet (valfri). Läs mer här  

Även andra aktiviteter som deltagande vid föreläsningar och aktiviteter på universitetet kan förekomma. Katedralskolans samarbete och kontakt med Lunds universitet är brett och kan komma att omfatta även andra ämnesområden än historia.  

Antagningsprov och intervju  

Antagningsprovet består av prov och intervju. Vi använder det för att göra urval till de femton platserna till spetsutbildningen. Du kan få maximalt 50 poäng. Dessa poäng läggs till dina betygspoäng från grundskolan.  

När du har ansökt till spetsutbildningen kommer vi att kalla dig till ett en provdag. Då gör du antagningsprovet och du deltar i en intervju. Provet består av tre frågor. Syftet med provet är att vi ska kunna bedöma dina kunskaper i historia, men också din språkliga förmåga i svenska och engelska. Du kan förbereda dig genom att t ex studera en särskild tidsepok, historisk händelse eller en historisk person. Provet genomförs på plats på Katedralskolan och du ska svara skriftligen på svenska på två frågor, cirka 200-300 ord per fråga. Den sista frågan ska du svara skriftligen på engelska, cirka 200-300 ord.  

Intervjun genomförs enskilt eller i grupp i anslutning till provdagen. Du får prata med lärare/lektorer som undervisar på programmet. I samtalet pratar ni om historia och du får berätta lite om dig själv och ditt intresse för spetsutbildningen. 

Utställning på Kulturen  

Just nu arbetar våra spetselever i HiP19 med att förbereda en utställning på Kulturen. Den handlar om vittnesmål från koncentrationslägret Ravensbrück.  

Appar om historia  

Elever på skolan har varit med vid skapandet av apparna Slaget vid Lund och Medeltidens Lund. De innehåller fakta, fördjupning, kartor och videomaterial. Flera kända skådespelare gestaltar personer från vår historia. Du hittar dessa appar där du laddar ned appar. 

Har du frågor, kontakta oss gärna!

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Hallqvist
kristina.hallqvist@lund.se
046-359 76 29


Biträdande rektor
Peter Pripp
peter.pripp@lund.se
046-359 76 22