SA - Samhällsvetenskapsprogrammet

Om hur du kan påverka världen och hur den påverkar dig!

Få svar på en hel värld av frågor

Vad har psykologen, webbredaktören, advokaten, historieprofessorn, kuratorn, diplomaten, journalisten, den politiske sekreteraren, coachen, PR-konsulten, informatören och HR-specialisten gemensamt? Jo, de är oftast samhällsvetare.

Denna möjligheternas mångfald speglar också Samhällsvetenskapsprogrammet på Katedralskolan. Här får du studera de svåra internationella konflikterna, möta historiens skurkar samt en och annan hjälte. Du får undersöka vad som påverkar och förändrar människans villkor. Men du får också läsa om hur det mänskliga psyket fungerar, lära känna dig själv och hur du formas av möten i livet.

Något annat du får som du kommer att ha glädje av i framtiden är kunskaper i att leda och utveckla grupper. Det som styr vår undervisning är valfrihet och variation. Du utmanas genom spännande frågeställningar och kreativa arbetsformer men också genom att ifrågasätta gamla sanningar.

När du har gått Samhällsvetenskapsprogrammet är du väl förberedd för universitetet då du kan tänka kritiskt och själv fatta medvetna beslut. Du kan både ställa de vassa frågorna och argumentera väl för din sak.

Två nationella inriktningar och en fritt-val-garanti!

Inriktning Samhällsvetenskap

Du fördjupar dig i Samhällskunskap, Geografi, Religion och Historia och ser sambanden mellan dessa ämnen. Detta gör att du förstår helheten: Hur fattas beslut? Vad händer i världen? Varför sker förändringar?Inriktning Samhällsvetenskap färgas av aspekter som demokrati, etik, mänskliga rättigheter, makt och konflikter. Särskilt tydligt blir det i vårt årliga FN-rollspel. I tre dagar får du tillsammans med dina klasskamrater agera diplomat för att lösa ett stort världsproblem.

Du kommer att arbeta både med globala och lokala frågor. Världen utanför är ständigt närvarande; vi gör studiebesök möter politiker, forskare, företagare och andra samhällsengagerade personer. Detta gör undervisningen extra spännande. Du utvecklar din analytiska skärpa och lär dig hur du ska kunna ta både ansvar för, och delta i, vårt samhälles utveckling.

Inriktning Beteendevetenskap

Inom Inriktning Beteendevetenskap flyttar vi delvis fokus från storpolitik och världshistoria till individen och gruppen. Vi har byggt upp inriktningen utifrån människors möten och vad dessa möten gör med dig som människa. Du får i uppdrag att granska samhället ur psykologiska och sociologiska perspektiv och läser ämnen som Kommunikation samt Ledarskap och organisation.

Naturligtvis möter du även ledare, forskare och föreläsare från världen utanför skolsalen. Inriktning Beteendevetenskap har som mål att du skall bli så kommunikativ som möjligt och utveckla din sociala kompetens. Du skaffar dig samtidigt en mycket god plattform för vidare studier.

Det fria valet är ditt!

I en gymnasieskola som är allt mer styrd har vi lämnat 500 poäng (5–6 kurser) som du själv bestämmer över. Vi tror inte på en paketlösning som passar för alla utan anser att du själv är den som är mest kompentent att bestämma över dina studier. Genom vårt mycket stora urval av valbara kurser kan du både djupstudera de ämnen som du särskilt brinner för (t.ex. Historia 3, Internationella relationer eller Geografi 2) och bredda din utbildning med kreativa kurser (t.ex. Retorik, Foto, Film eller Skrivande) eller välja strategiskt smarta kurser för utökad behörighet (t.ex. Matematik 3b och Engelska 7). Valet är ditt!


Har du frågor, kontakta oss gärna!

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Hallqvist
kristina.hallqvist@lund.se
046-359 76 29


Biträdande rektor
Peter Pripp
peter.pripp@lund.se
046-359 55 92