SA - Samhällsvetenskapsprogrammet

Om hur du kan påverka världen och hur den påverkar dig!

Få svar på en hel värld av frågor

Om hur du kan påverka världen och hur den påverkar dig! 

Vad har psykologen, webbredaktören, advokaten, historieprofessorn, kuratorn, diplomaten, journalisten, den politiske sekreteraren, coachen, PR-konsulten, informatören och HR-specialisten gemensamt? Jo, de är oftast samhällsvetare. 

Denna möjligheternas mångfald speglar också Samhällsvetenskapsprogrammet på Katedralskolan. Här får du studera de svåra internationella konflikterna, möta historiens skurkar samt en och annan hjälte. Du får undersöka vad som påverkar och förändrar människans villkor. Men du får också läsa om hur det mänskliga psyket fungerar, lära känna dig själv och hur du formas av möten i livet.  

Något annat du får som du kommer att ha glädje av i framtiden är kunskaper i att leda och utveckla grupper. Du utmanas genom spännande frågeställningar och kreativa arbetsformer men också genom att ifrågasätta gamla sanningar.  

När du har gått Samhällsvetenskapsprogrammet är du väl förberedd för universitetet då du kan tänka kritiskt och själv fatta medvetna beslut. Du kan både ställa de vassa frågorna och argumentera väl för din sak.  

Under hela din skoltid på Katedralskolan går du i samma klass oavsett vilken inriktning du väljer. Det gäller även om du går spetsutbildningen.   

En spetsutbildning och två nationella inriktningar

Särskild variant historia (spetsutbildning)  

Katedralskolan har Sveriges enda spetsutbildning i historia. På spetsutbildningen läser du mer historia och du börjar läsa historia på Lunds universitet redan år 2. Spetsutbildningen håller lite högre tempo och du läser till exempel både Engelska 5 och Engelska 6 redan år 1. 

Du läser fem specialiserings- och spetskurser i historia som bara finns på spetsutbildningen. Du läser även Historia 1b, Historia 2a och Historia 3 och självklart Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3 och andra kurser som ingår i inriktningen Samhällsvetenskap. Om du vill kan du läsa Engelska 7 år 2 och en specialiseringskurs i engelska år 3. 

Du kommer att gå i samma klass som andra samhällselever och du får samma behörighet till studier efter gymnasiet. 

När du har ansökt till spetsutbildningen kommer vi att kalla dig till antagningsprov. Spetsutbildningen är riksrekryterande. Oavsett var du bor i landet så kan du ansöka till spetsutbildningen.   

Läs mer om spetsutbildningen och om antagningsprovet här  

Inriktning Samhällsvetenskap  

Du fördjupar dig i samhällskunskap, geografi, religion och historia och ser sambanden mellan dessa ämnen. Detta gör att du förstår helheten: Hur fattas beslut? Vad händer i världen? Varför sker förändringar?Inriktning Samhällsvetenskap  färgas av aspekter som demokrati, etik, mänskliga rättigheter, makt och konflikter. Särskilt tydligt blir det i vårt årliga FN-rollspel. I tre dagar får du tillsammans med dina klasskamrater agera diplomat för att lösa ett stort världsproblem. På Katedralskolan är vi särskilt bra på att även lyfta fram det historiska perspektivet.  

Du kommer att arbeta både med globala och lokala frågor. Världen utanför är ständigt närvarande; vi gör studiebesök, möter politiker, forskare, företagare och andra samhällsengagerade personer. Detta gör undervisningen extra spännande. Du utvecklar din analytiska skärpa och lär dig hur du ska kunna ta både ansvar för, och delta i, vårt samhälles utveckling.  

Inriktning Beteendevetenskap  

Inom Inriktning Beteendevetenskap flyttar vi delvis fokus från storpolitik och världshistoria till individen och gruppen. Vi har byggt upp inriktningen utifrån människors möten och vad dessa möten gör med dig som människa. Du får i uppdrag att granska samhället ur psykologiska och sociologiska perspektiv och läser ämnen som Kommunikation samt Ledarskap och organisation.  

Naturligtvis möter du även ledare, forskare och föreläsare från världen utanför skolsalen. Inriktning Beteendevetenskap har som mål att du skall bli så kommunikativ som möjligt och utveckla din sociala kompetens. Du skaffar dig samtidigt en mycket god plattform för vidare studier.  

Valbart utbud för fördjupning och bredd  

Du bestämmer själv över 400 poäng (4-6 kurser). Vad vill du fördjupa dig i? Genom vårt stora urval av valbara kurser kan du både djupstudera de ämnen som du särskilt brinner för (t.ex. Internationella relationer, Geografi 2, specialiseringskurserna Kriminologi, Klass, genus och etnicitet i historien, Krigets historia) och bredda din utbildning med kreativa kurser (t.ex. Retorik, Foto, Film eller Skrivande) eller välja kurser för utökad behörighet (t.ex. Matematik 3b och Engelska 7). Valet är ditt!


Har du frågor, kontakta oss gärna!

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Hallqvist
kristina.hallqvist@lund.se
046-359 76 29


Biträdande rektor
Peter Pripp
peter.pripp@lund.se
046-359 76 22