IB Diploma länkar och FAQ

Här hittar du länkar och svar på dina frågor om IB Diploma programmet.

FAQ

Är det jobbigt att alla lektionerna är på engelska? 

Efter bara några veckor i PDP brukar man känna sig säker i sitt språkbruk.

Pratar IB Diploma-elever verkligen engelska utanför klassrummet?

Ja, vissa gör det. Många av eleverna på IB Diploma har inte svenska som sitt modersmål och finner det lättare att kommunicera på engelska.

Är inträdesproven i matte och engelska svåra? 

Inträdesproven är enbart på baskunskaper från grundskolan.

Hur fungerar betygsskalan? 

Betygsskalan på IB Diploma är mellan 1 och 7 vilket betyder att man kan få upp till 42 poäng (6 ämnen x 7 poäng). Betygen från Extended Essay och TOK kan kombineras och generera mellan 0-3 bonuspoäng. Detta ger därför ett maximum av 45 poäng.

Är IB Diploma-programmet mycket svårare än ett vanligt nationellt program? 

Precis som på alla andra program så måste man jobba för sina betyg, på IB Diploma är det också så.

Jag är jätterädd för exams, vad händer om jag gör bort mig? 

Risken är jätteliten. I IBDP1 genomgår alla elever en hektisk period som kallas "mini-mocks". Syftet är att ge eleverna en inblick i hur en testperiod är. Under "mini-mocks" har eleverna prov i alla sina ämnen under två veckor.

I IBDP2 gör alla elever "mock exams" en vecka som bara består av prov vilka är organiserade för att förbereda eleverna för den riktiga examinationen. Mock exams äger rum i aulan.

Dessutom har du redan gjort 20-25% av din examen under terminerna inom "Internal Assessments".

Från och med mock exams och framåt fokuserar de flesta lektioner på repetition. Detta motsvarar ungefär 3 månaders repetition innan de riktiga examinationerna.

Om det nu skulle visa sig att du blir missnöjd med dina betyg, så får man alltid göra upp till två omprov.

Varför måste jag göra CAS? 

IBDP är inte bara ett program som är till för att eleverna ska utvecklas akademiskt utan också som en individ. Därför krävs det mer än akademiska aktiviteter.

Kommer IB Diploma-programmet att hjälpa mig om jag vill studera utomlands? 

Ja, det kommer det absolut. Eftersom IB Diploma är en internationellt erkänd utbildning tar många universitet in IB Diploma-elever på samma krav som gäller för deras inhemska elever. Man får inte bara en utbildning på engelska utan man studerar även i ett system som liknar systemen i USA och Storbritannien.