Ämnen på IB Diploma

Efter introduktionsåret i PDP med grundläggande IB Diploma-ämnen, och efter att ha klarat av några kurser i det nationella systemet, börjar själva Diploma-åren. Här kan du läsa mer om CAS (creativity, activity and service), TOK (theory of knowledge), extended essay och studieresor till Berlin.

IB Diploma Programme är en välrenommerad gymnasieutbildning utomlands och ger behörighet till universitet över hela världen- och naturligtvis också till svenska universitet. Den tvååriga Diploma-utbildningen är en utmärkt förberedelse för eftergymnasiala studier och främjar internationell förståelse. Katedralskolan började med Diploma-programmet år 2001.

I maj månad under det andra Diploma-året är det examen under samma tidsperiod för alla Diploma-skolor i världen. Elevernas prov skickas för rättning till internationella examinatorer som är utsedda av IB Organization. Diploma-lärarna gör interna bedömningar av s k "Internal Assessments" t ex labrapporter, muntlig examination (språk) och uppsatser. Dessa bedömningar granskas också av IB Organizations examinatorer. "Internal Assessments" är klara innan examen i maj och de utgör ca 25% av slutbetyget. Betygsskalan går från 1 (minimum) till 7 (maximum). För att få ett IB Diploma krävs det 24 examenspoäng och att Extended Essay, TOK och CAS har genomförts på en godkänd nivå. Maxpoängen 45 inkluderar tre poäng för en kombination av resultaten i Extended Essay och TOK.

Eleverna läser sex ämnen – tre på Higher Level (HL) och tre på Standard Level (SL).

Det är obligatoriskt att läsa två språk (ett Language A och ett Language B eller två Language A) och matematik. Eleven kan välja ett samhällsvetenskapligt ämne och två naturvetenskapliga ämnen eller två samhällsvetenskapliga ämnen och ett naturvetenskapligt. Environmental Systems and Societies gäller både som samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt ämne. Språklig inriktning innebär att eleven läser tre språk tillsammans med ett samhällsvetenskapligt ämne och ett naturvetenskapligt ämne. Om en elev är helt säker på att han/hon behöver tre naturvetenskapliga ämnen för sina eftergymnasiala studier går det att välja tre naturvetenskapliga ämnen.

               Diploma logga

 

För närvarande erbjuder Katedralskolan följande Diploma-ämnen:

Group 1:Swedish A, English A, other mother tongues only as self taught school-supported (SL).
Group 2:English B, French B, Spanish B and Swedish B. French B ab initio, Spanish ab initio and Mandarin ab initio only at SL as online courses.
Group 3:History, Economics, Business Management, Psychology. Environmental Systems and Societies only at SL.
Group 4:Biology, Chemistry, Physics. Environmental Systems and Societies only at SL
Group 5:Mathematics Analysis and Approaches or Mathematics Applications and Interpretation

Group 6:Visual Arts or another subject from group 2, 3 or 4.

Ett visst antal elever krävs för att en kurs i ett ämne ska erbjudas.

Mer information om ämnena hittar du nedan i länkar vid Relaterad information.

 

 


ib4

 

CAS (Creativity, Activity and Service)

CAS står för Creativity, Activity och Service och varje elev deltar i olika aktiviteter efter skoltid inom samtliga tre områden. CAS hjälper våra elever att växa och utvecklas som unika individer, utveckla förmågor och attityder och att utmana sig själva på olika sätt.

Creativity

Creativity ger eleverna möjlighet att utveckla sina kreativa sidor och utforska olika artistiska uttryck. Kreativt skrivande, digital design, film, fotografering, musik, kör och drama är några exempel på CAS-aktiviteter. ”I IBDP1 började jag spela gitarr i skolan. Gitarrgruppen organiserades av en av mina vänner och jag var väldigt glad att få vara en del av den. Det är inte bara väldigt roligt, det är också ett fantastiskt sätt att slappna av och ta en paus från skolarbetet.”

Activity

Activity har som mål att främja livslånga, hälsosamma vanor knutna till fysiskt välmående. Simning, innebandy, fotboll, aerobics, dans, konditionsträning och yoga är alla exempel på möjliga CAS-aktiviteter. ”Som activity bestämde jag mig för att vidareutveckla min simkunnighet. Förutom att jag förbättrade mina förmågor och min kunskap inom simteknik hade jag också möjlighet att lära mig mer om mina styrkor och min potential.”

Service

 Service innebär samarbete och ett ömsesidigt engagemang i samhället som svarar mot autentiska behov och leder till en ökad kunskapsutveckling för eleven. Service kan innebära att eleverna engagerar sig i frågor av global natur t ex i Amnesty International, CAS Welfare projektet, Erikshjälpen eller andra ideella organisationer. Service kan även innebära att eleven är aktiv på ett lokalt plan, t.ex. i skolans IBDP elevråd. Det är ett uttalat krav att Service-aktiviteterna är ideella och att dessa uppmuntrar och fostrar eleverna till att bli än mer principfasta, omtänksamma och kommunikativa. ”Service har fått oss att inse vikten av att ta hänsyn till andras välmående. Vi är alla ansvariga för vår planet och vi behöver ta hand om andra precis som vi behöver ta hand om oss själva.”

(Citat Charlotte Parnefjord och Bianka Gallina)

IBDP på Katedralskolan har ett globalt välfärdsprojekt inom ramen för CAS, vilket är Douar-Ait-Abdi CAS-projektet i Marocko. Berberbyn Douar-Ait-Abdi, ligger i Marrakech Haouze distriktet och byskolan har ca 50 elever. Bland de mer än 35 miljoner invånarna i Marocko är omkring 72% av den vuxna befolkningen läs- och skrivkunnig. Det är skolplikt för barn i åldrarna 7-13 men många barn behöver hjälpa till med försörjningen och det går ut över deras skolgång.

 

TOK (Theory of Knowledge)

Är himlen blå? Är du säker? Är det ett fakta? För att besvara är det nödvändigt att förstå vad ”himmel” och ”blå” betyder. Du har säkert dina egna definitioner men varför tror du att de är universellt giltiga? Varför är endast en specifik del av atmosfären definierad som ”himlen” och varför är vågrörelser med våglängd 475 nm definierade som blå? Vad är blå? Och är himlen blå eller upplever vi bara att den är det? Hur vet du om dina observationer är sanna?

Plötsligt verkar det svar som var så uppenbart inte längre så säkert. Föreställ dig hur svårt det är att analysera mer komplexa och filosofiska teorier. Det är vad Theory of Knowledge, ToK, handlar om. ToK är en del av kärnan i utbildningen och är en del av alla andra ämnen. Du kommer att lära dig att tänka kritiskt och ifrågasätta saker som du tidigare kanske antog för sanning. Det kommer vara ögonöppnande och ibland lite provocerande men det kommer få dig att växa som person eftersom du efter kursens slut utvecklat ett mer kritiskt förhållningssätt.

För vad är kunskap värt om det inte kan skiljas från slumpmässiga påståenden?

Vid slutet av den här kursen är det inte säkert att du längre enkelt kan svara på huruvida himlen är blå eller ej. Men å andra sidan kommer du att ha lärt dig att ifrågasätta kunskap och tänka mer kritiskt än i något annat ämne.

Emilia Roos, May 2017 Exam

 
Extended Essay

Extended Essay är ett fördjupningsarbete som alla elever skriver i ett specifikt ämne. Eleverna formulerar en frågeställning som de sedan undersöker och svarar på i en uppsats på 4000 ord. Uppsatsen är ett utmärkt tillfälle för eleverna att fördjupa sig i något som fascinerar dem.

Exempel på frågeställningar är:

Nationalekonomi: "Är konsumenter märkes-lojala gentemot iPods?"
Biologi: "Hur påverkar koffein bakteriebildningen i munnen?"
Historia: "Hur påverkade Moltke modern krigsföring?"
Kemi: "Hur påverkar temperaturen oxidationsprocessen av vin?"
Svenska: "En jämförelse mellan hjältarna i Jan Guillous samt Jack Londons verk."
Engelska: "En studie angående gränserna mellan verklighet och fiktion i Paul Austers New York trilogi."
Psykologi: "Vad vet vi om förhållandet mellan stress och fysisk sjukdom och kan vi använda den kunskapen till att klara av stress?"