Framtiden för IB-elever

Vad händer efter IB programmet? Vilka valmöjligheter har man? Vad var det bästa/svåraste med IB-programmet på Katedralskolan? Dela gärna med dig din erfarenhet...

Dela gärna med dig av din historia

Har du varit elev på IB programmet på Katedralskolan?

Varför valde du just IB-programmet? 

Vilka var för- och nackdelarna med utbildningen?  

Vad var det bästa under din studietid på Katedralskolan?

Vad gör du idag? Varför valde du just den inriktningen/yrket/utbildningen?

Dina tips för blivande och/eller nuvarande elever.

Skicka in din berättelse till oss

Skicka din berättelse, gärna med foto, till:
Katarina Asklöf Flennmark: 
katarina.asklofflennmark@lund.se 
Eller: 
katedralskolan@lund.se

Skriv gärna om du vill att vi publicerar din historia på vår hemsida.

Relaterad information