Education UK

Vill du läsa på universitet i Storbritannien? Då ska du kontakta Education UK som är en elevstyrd skolgrupp som arbetar med att delge och sprida information om högskoleutbildningar i Storbritannien för Katte-elever.

Education UK: 

Education UK är en elevstyrd skolgrupp som arbetar med att delge och sprida information om högskoleutbildningar i Storbritannien för Katte-elever.

Vårt mål är att rådgiva och stötta elever under deras ansökningsprocess till högre utbildning i Storbritannien. Vi informerar också om alternativen efter studenten. För att kunna ge så bra och relevant information som möjligt arrangerar vi universitetsbesök, beställer informationskataloger och uppmanar alla att kontakta oss om de har vidare frågor.

Den senaste tiden har intresset för att studera i Storbritannien ökat, och vi anser att vi som elever borde stötta och hjälpa varandra i ansökningsprocessen.

Vi är tre elever som planerar att studera i Storbritannien i framtiden och vi tycker att det är viktigt att delge information och insiktsfulla tips när det kommer till ansökan.

Tilda Liljeroth, Lotte Widner, Helen Linwen Yan, May 2019 Exam