Skuggning

Under rådande omständigheter kan vi inte erbjuda skuggning eller anordna öppet hus på skolan. Ett arbete pågår med planering av ett digitalt öppet hus. I nuläget är detta arbete i sin linda och det finns inga fastställda datum ännu. Man kan dock inte räkna med något digitalt öppet hus före novemberlovet.

Om du har några frågor angående IB-programmet eller hur det är att vara en IB-elev på Katedralskolan kan du mejla:
ibaa.katedralskolan@gmail.com
eller kontakta @katteibaa på Instagram.