Ett välkänt IB-diplom

Elever på IB Diploma har studerat sina ämnen på djupet och IB-poängen håller samma standard är över hela världen. Här kan du också hitta information om IB Diploma och Pre Diploma Programme (PDP).

Hrilina Lock, undergraduate admissions manager,  London Schoo l of Economics, UK

Majoriteten av IB-eleverna går vidare till högre utbildningar. Förutom att vara väl förberedd för svenska universitetsstudier med en godkänd omräkningsskala för IB-betyg, öppnar IB möjligheter till högre studier över hela världen. IB:s standard och betygsättning är samma över hela världen, vilket säkerställer kvaliteten på undervisningen och ger IB dess trovärdighet och styrka. Antagningsenheter på universiteten runt om i världen vet därför vilka kvaliteter en IB-elev har.

Pre Diploma Programme (PDP)

Pre Diploma Programme (PDP) är ett förberedelseår för det tvååriga IB Diploma Programme. PDP-elever läser alla ämnen på engelska och har kursmaterial på engelska. Vid slutet av PDP får eleverna svenska betyg (F-A) i några ämnen och IB PDP:s betyg (1-7) i samtliga ämnen. Många elever från det svenska skolsystemet uppskattar PDP då de vänjer sig vid det engelska språket och IBDP:s betygssystem innan de börjar på IB Diploma Programme.

Relaterad information