HiP - Historieprogrammet

Spetsutbildningen i historia byter namn

Genom åren har spetsutbildningen i historia lockat många elever. Innehåll och upplägg i bredd- och fördjupningskurserna inom historia, möjligheten att delta i historiska projekt samt samarbetet med Historiska institutionen vid Lunds universitet har varit framgångsrikt. Nu har Katedralskolan arbetat om spetsutbildningen. En hel del är sig likt och finns kvar när utbildningen åter startar. Något är helt nytt. Bland annat byts namnet och det blir tydligare att det är en särskild variant av Samhällsvetenskapsprogrammet.  

Läs mer här

Relaterad information