EK - Ekonomiprogrammet

Fördjupning, företagsamhet och framgång

Räkna med framgång

Om du gillar ekonomiska frågor kommer du att älska Kattes Ekonomiprogram. Här kan du bland annat få driva ett eget litet företag, följa intressanta och spännande rättsfall och redan nu komma ut i världen. Dag för dag kommer du att utveckla din drivkraft och framåtanda. På Katedralskolan erbjuder vi en bred ekonomisk och juridisk utbildning. Du får en stabil grund för vidare studier och en översiktlig bild av de rättsliga och ekonomiska förhållanden som styr vårt samhälle.

Efter tre roliga år har du – utöver goda ämneskunskaper – även utvecklat din initiativförmåga, din kreativitet och ditt logiska tänkande. Så vad väntar du på? Vi väntar på dig!

Massor av valfrihet

Inriktning Ekonomi

Lund är sedan länge centrum för forskning, företagande och industri. Detta faktum är en självklar del av vår Inriktning Ekonomi. Vi har möjlighet att besöka intressanta företag och ofta ha externa föreläsare i klassrummet. Både enskilt och i grupp tränar du på att lösa ekonomiska fall, lösa problem, presentera dina synpunkter och motivera dina beslut. Detta är färdigheter som du kommer att ha glädje av både på universitetet och i arbetslivet.

Du kommer också att få prova på entreprenörskap i praktiken. Det innebär att du och några klasskamrater startar ett UF-företag där ni förverkligar er affärsidé. Ni ansvarar själva för inköp, marknadsföring, försäljning m.m. Om du väljer Inriktning Ekonomi skaffar du dig en bra översikt över ekonomiska förhållanden, både i Sverige och internationellt.

Inriktning Juridik

Inom Inriktning Juridik arbetar du både teoretiskt och praktiskt med olika aspekter av rättsväsende, juridik och samhälle. Vi kan utnyttja att vi har nära till Tingsrätt, Hovrätt, Åklagarmyndighet, Polismyndighet och advokatbyråer. Redan under din gymnasietid får du alltså möta olika yrkesroller inom den juridiska sektorn exempelvis genom gästföreläsande domare och åklagare.

De juridiska kurserna har olika inriktningar. Första året, i Privatjuridik, fokuserar vi på juridiska frågor som är viktiga i vardagslivet. Andra året handlar mycket om brott, straff och rättsväsende, men också om internationell juridik. Sista året inriktas mot juridik i ett företagarperspektiv.

Inriktning Juridik ingår även kurser som handlar om internationella frågor, EU, FN och relationer mellan länder. Dessa kurser i kombination med Filosofi och Psykologi gör dig som väljer denna inriktning inte bara väl rustad för vidare studier, utan du lär dig också att förstå olika aspekter av människors handlande för att själv lättare kunna påverka och agera.

Internationell profil eller ditt eget personliga paket

För dig som läser inriktning ekonomi lägger vi extra tyngd vid globala frågor, internationell handel och företagandets villkor i olika delar av världen. Du fördjupar dina kunskaper i både marknadsföring och redovisning. 

För dig som läser juridik finns det möjlighet att läsa den juridiska specialiseringskursen. Där deltar du i skol-SM i juridik, som vi varit mycket framgångsrika i, och olika rättegångsspel. Du får också insyn i internationell juridik med fokus på EU.

Så väl våra internationella ekonomer som juridikelever gör olika typer av besök för att ute i verkligheten studera näringsliv, entreprenörskap och juridik.

Din andra möjlighet är att fritt kombinera olika fördjupningskurser. Vad passar dig? Vill du kanske lägga kurser i Retorik och Kriminologi till dina juridiska studier eller ha Internationella relationer och extra Samhällskunskap som ett komplement till de ekonomiska ämnena? Det fria valet är ditt!

Kontakta oss

Har du frågor, kontakta oss gärna!

Studie- och yrkesvägledare 
Johanna Olsson
johanna.olsson5@lund.se
046-359 76 53

Biträdande rektor
Anna Edqvist
anna.edqvist2@lund.se
046-359 73 82