IB Diploma Ämnen

Efter introduktionsåret i PDP med grundläggande IB Diploma-ämnen, och efter att ha klarat av några kurser i det nationella systemet, börjar själva Diploma-åren.

B Diploma Programme är en välrenommerad gymnasieutbildning utomlands och ger behörighet till universitet över hela världen- och naturligtvis också till svenska universitet. Den tvååriga Diploma-utbildningen är en utmärkt förberedelse för eftergymnasiala studier och främjar internationell förståelse. Katedralskolan började med Diploma-programmet år 2001.

I maj månad under det andra Diploma-året är det examen under samma tidsperiod för alla Diploma-skolor i världen. Elevernas prov skickas för rättning till internationella examinatorer som är utsedda av IB Organization. Diploma-lärarna gör interna bedömningar av s k "Internal Assessments" t ex labrapporter, muntlig examination (språk) och uppsatser. Dessa bedömningar granskas också av IB Organizations examinatorer. "Internal Assessments" är klara innan examen i maj och de utgör ca 25% av slutbetyget. Betygsskalan går från 1 (minimum) till 7 (maximum). För att få ett IB Diploma krävs det 24 examenspoäng och att Extended Essay, TOK och CAS har genomförts på en godkänd nivå. Maxpoängen 45 inkluderar tre poäng för en kombination av resultaten i Extended Essay och TOK.

Eleverna läser sex ämnen – tre på Higher Level (HL) och tre på Standard Level (SL).

Det är obligatoriskt att läsa två språk (ett Language A och ett Language B eller två Language A) och matematik. Eleven kan välja ett samhällsvetenskapligt ämne och två naturvetenskapliga ämnen eller två samhällsvetenskapliga ämnen och ett naturvetenskapligt. Environmental Systems and Societies gäller både som samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt ämne. Språklig inriktning innebär att eleven läser tre språk tillsammans med ett samhällsvetenskapligt ämne och ett naturvetenskapligt ämne. Om en elev är helt säker på att han/hon behöver tre naturvetenskapliga ämnen för sina eftergymnasiala studier går det att välja tre naturvetenskapliga ämnen.

För närvarande erbjuder Katedralskolan följande Diploma-ämnen:

Group 1:Swedish A, English A, other mother tongues only as self taught school-supported (SL).
Group 2:English B, French B, Spanish B and Swedish B. French B ab initio, Spanish ab initio and Mandarin ab initio only at SL as online courses.
Group 3:History, Economics, Business and Management, Psychology. Environmental Systems and Societies only at SL.
Group 4:Biology, Chemistry, Physics. Environmental Systems and Societies only at SL
Group 5:Mathematics Analyses and Approaches orMathematics Applications and Interpretations

Group 6:Visual Arts or another subject from group 2, 3 or 4.

Ett visst antal elever krävs för att en kurs i ett ämne ska erbjudas.

Mer information om ämnena hittar du nedan i länkarvid Relaterad information.

.

Diploma logga

Schedule in hours for two Diploma years

Subject DP1 and DP2

HL/SL

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Group1:

Swedish A, English A240/150

Other mother tongue A,only SL 0/150

Group 2:

English B, French B, Swedish B,Spanish B240/150

Spanish ab initio (SL), Mandarin ab initio (SL), 0/150

French ab initio (SL)

Group 3:

History,Economics, BusinessandManagement, 240/150 Psychology

Enviromental Systems and Societies,only SL 0/150

Group 4:

Biology,Chemistry,Physics 240/150

Enviromental Systems and Societies,only SL 0/150

Group 5:

Mathematics Analyses and Approachesor 240/150

Mathematics Applications and Interpretations 240/150

Group 6:

Visual Arts or electives 240/150


ib4

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider