Education UK

Vill du läsa på universitet i Storbritannien?

Education UK:Education UK är en elevstyrd skolgrupp som arbetar med att delge och sprida information om högskoleutbildningar i Storbritannien för Katte-elever.

Vårt mål är att rådgiva och stötta elever under deras ansökningsprocess till högre utbildning i Storbritannien. Vi informerar också om alternativen efter studenten. För att kunna ge så bra och relevant information som möjligt arrangerar vi universitetsbesök, beställer informationskataloger och uppmanar alla att kontakta oss om de har vidare frågor.

Den senaste tiden har intresset för att studera i Storbritannien ökat, och vi anser att vi som elever borde stötta och hjälpa varandra i ansökningsprocessen.

Vi är tre elever som planerar att studera i Storbritannien i framtiden och vi tycker att det är viktigt att delge information och insiktsfulla tips när det kommer till ansökan.

Tilda Liljeroth, Lotte Widner, Helen Linwen Yan, May 2019 Exam

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider