CAS (Creativity, Activity and Service)

CAS står för Creativity, Activity och Service och varje elev deltar i olika aktiviteter efter skoltid inom samtliga tre områden. CAS hjälper våra elever att växa och utvecklas som unika individer, utveckla förmågor och attityder och att utmana sig själva på olika sätt.

Creativity: Creativity ger eleverna möjlighet att utveckla sina kreativa sidor och utforska olika artistiska uttryck. Kreativt skrivande, digital design, film, fotografering, musik, kör och drama är några exempel på CAS-aktiviteter. ”I IBDP1 började jag spela gitarr i skolan. Gitarrgruppen organiserades av en av mina vänner och jag var väldigt glad att få vara en del av den. Det är inte bara väldigt roligt, det är också ett fantastiskt sätt att slappna av och ta en paus från skolarbetet.”

Activity: Activity har sommål att främja livslånga, hälsosamma vanor knutna till fysiskt välmående. Simning, innebandy, fotboll, aerobics, dans, konditionsträning ochyoga är alla exempel på möjliga CAS-aktiviteter. ”Som activity bestämde jag mig för att vidareutveckla min simkunnighet. Förutom att jag förbättrade mina förmågor och min kunskap inom simteknik hade jag också möjlighet att lära mig mer om mina styrkor och min potential.”

Service: Service innebär samarbeteoch ett ömsesidigtengagemang i samhället som svarar mot autentiska behov och leder till en ökad kunskapsutveckling för eleven. Service kan innebära att eleverna engagerar sig i frågor av global natur tex i Amnesty International, CAS Welfare projektet, Erikshjälpen eller andra ideella organisationer. Service kan även innebära att eleven är aktiv på ett lokalt plan, t.ex. i skolans IBDP elevråd. Det är ett uttalat krav att Service- aktiviteterna är ideella och att dessa uppmuntrar och fostrar eleverna till att bli än mer principfasta, omtänksamma och kommunikativa. ”Service har fått oss att inse vikten av att ta hänsyn till andras välmående. Vi är alla ansvariga för vår planet och vi behöver ta hand om andra precis som vi behöver ta hand om oss själva.”

(Citat Charlotte Parnefjord och Bianka Gallina)

IBDP på Katedralskolan har ett globalt välfärdsprojekt inom ramen för CAS, vilket är Douar-Ait-Abdi CAS-projektet i Marocko. Berberbyn Douar-Ait-Abdi, ligger i Marrakech Haouze distriktet och byskolan har ca 50 elever.Bland de mer än 35 miljoner invånarna i Marocko är omkring 72% av den vuxna befolkningen läs-och skrivkunnig. Det är skolplikt för barn i åldrarna 7-13 men många barn behöver hjälpa till med försörjningen och det går ut över deras skolgång.

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider