IB Diploma Programme

Katedralskolan i Lund är Skandinaviens äldsta skola. Den grundades av den danske kungen Knut (den helige) år 1085. Idag är Katedralskolan en modern gymnasieskola som ligger i centrala Lund, fem minuters promenad från centralstationen och busstationen. Det totala antalet elever är ca 1500. Av dessa är ungefär 220 IB Diploma-elever.

International Baccalaureate (IB) erbjuder fyra högkvalitativa internationella program vid skolor över hela världen. De tre programmen för elever 3 - 19 år utvecklar intellektuella, personliga, känslomässiga och sociala kvalitéer som behövs för att leva, lära och arbeta i en snabbt globaliserad värld. I januari 2017, fanns det 4.583 IB-skolor runt om i världen.

Diploma Programme för elever 16- 19 år är en två-årig utbildning som leder till en internationell erkänd utbildning med gott renommé som ger inträde till universitet runt om i världen och i Sverige. På Katedralskolan, precis som på många andra skolor i Sverige, föregås programmet av ett förberedelseår.

 

International School of Lund (ISLK) är en auktoriserad IB World School som erbjuder det primära årsprogrammet och den internationella baccalaureatets mellanårsprogram.

International School of Lund - Katedralskolan (ISLK) erbjuder ett kontinuum av internationell högkvalitativ utbildning och har ca 450 elever tillsammans. ISLK ligger på Linnégatan 2,224 60 Lund.

Primary Years Programme (PYP), för elever 3- 12 år, fokuserar på utvecklingen av barnet som helhet- både i klassrummet och i världen utanför.

Middle Years Programme (MYP), för elever 11- 16 år, erbjuder akademiska utmaningar och livskunskap. Detta nås genom att arbeta med och utveckla traditionella skolämnen.

För mer information besök ISLKs hemsidan.

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–fredag: kl. 08–16
Avvikande öppettider