Specialpedagoger & speciallärare

Kontaktuppgifter till specialpedagogerna och speciallärare på Katedralskolan:

Specialpedagoger

Anna Svenonius Anna Svenonius (SVA)
 Ansvarar för: E, HiP och S

 anna.svenonius@lund.se
 046-359 76 54 / 0734-15 07 53

 

 

 

 

Monica Mattsson Monica Mattsson (MAM)
 Ansvarar för: DP, LiP,   PDP och N

 monica.mattsson@lund.se
 046-359 80 13 / 0734-15 07 54

 

 

 

 

Speciallärare 
Emma Fredriksson
(FEM)
emma.fredriksson2@lund.se
046-359 76 96 / 0704-97 70 94

 

 

Lärarassistent/Provkoordinator
Marie Johansson (JMA)
marie.johansson2@lund.se