Specialpedagoger & speciallärare

Kontaktuppgifter till specialpedagogerna på Katedralskolan:

Specialpedagoger

Anna Svenonius Anna Svenonius (SVA) Ansvarar för: E, HiP och S
 anna.svenonius@lund.se
 046-359 76 54 / 0734-15 07 53

 

 

 

 

Monica Mattsson Monica Mattsson (MAM) ansvarar för: DP, LiP,   PDP och N
 monica.mattsson@lund.se
 046-359 80 13 / 0734-15 07 54

 

 

 

 

 

Lärarassistent/Provkoordinator
Marie Johansson (JMA)
marie.johansson2@lund.se