Personalrum och institutioner

Katedralskolan

Institutioner


Biologi
046 359 76 21


Ekonomiska och juridiska ämnen
046 359 80 10


Engelska och Moderna språk
046 359 76 37


Estetiska ämnen
046-359 38 62


Fysik
046 359 76 33


Historia
046-359 76 63


IB-lärarrum
046-359 76 49


Idrott
046 359 76 26


Kemi
046 359 76 31


Matematik
046 359 77 94


Matematik norra
046 359 76 32


Naturkunskap
046 359 71 02


Samhällsvetenskapliga ämnen och Psykologi
046 359 76 24


Svenska
046 359 76 36


Specialundervisning
046 359 76 54 eller 358 80 13