Lärare L - R

Lärare på Katedralskolan L-R

L

Larsson, Henrik (LAH), samhällskunskap, psykologi, sociologi och kommunikation
utvecklingsledare i samhällskunskap
henrik.larsson@lund.se


Lundahl, Anna (LUA), svenska och engelska
anna.lundahl@lund.se

 

M

Markley, Jason (MAJ), företagsekonomi och filosofi 
jason.markley@lund.se

 

N

Nergelius, David (NED), vik. matematik och idrott
david.nergelius@lund.se


Nilsson, Elin (NIE), svenska och svenska som andraspråk
elin.nilsson5@lund.se


Nilsson, Jens (NIJ) idrott och hälsa
jens.nilsson3@lund.se


Nilsson, Martin (NIM), samhällskunskap och psykologi
martin.nilsson@lund.se


Nilsson, Maja (NMA), religionskunskap och samhällskunskap
maja.nilsson3@lund.se


Nilsson, Pia (NIP), svenska och tyska
utvecklingsledare i tyska
pia.nilsson@lund.se


Nkolina, Cecilia (NKC), franska
cecilia.nkolina@lund.se


Norberg, Angelica (NOA), psykologi och engelska
angelicakatarina.norberg@lund.se


Nordenbris, Victor (NOV) matematik
victor.nordenbris@lund.se


Nordström, Katarina (NOK), svenska och engelska
martakatarina.nordstrom@lund.se


Nylén, Åke (NYA), Economics
ake.nylen@lund.se

 

O

Olsson, Patrik (OLP), företagsekonomi, juridiska kurser
patrik.olsson2@lund.se


Olsson Åhlund, Annika (AHA), företagsekonomi och juridiska kurser
annika.olsson.ahlund@lund.se


Olsson, Peter (OPE),naturkunskap
peter.olsson@lund.se


Ohlsson, Christian (OHC), samhällskunskap och historia
christian.ohlsson@lund.se

 

P

Palm, Stina (PAK), Lektor i franska, undervisar även i svenska
kristina.palm@lund.se


Palm, Martin (PAM), matematik och fysik (tjl ht 20)
martin.palm@lund.se


Persson, Ulrike (PEU), idrott och hälsa och tyska
utvecklingsledare i idrott
ulrike.persson@lund.se


Pettersson, Malin (PEM), svenska, svenska som andraspråk och franska
malin.pettersson2@lund.se


Pihlemark, Henrik (PIH), matematik och fysik
henrik.pihlemark@lund.se


Prellner, Anna (PRE), svenska och spanska
Utvecklingsledare i spanska
anna.prellner@lund.se

 

R

Rhodin Edsö, Jenny (RHJ), biologi
jenny.rhodinedso@lund.se


Ricci, Andreas (RIA), matematik och filosofi
utvecklingsledare i matematik
andreas.ricci@lund.se


Ringwald, Edit (RIE), engelska och historia
edit.ringwald@lund.se