Lärare F - K

Lärare på Katedralskolan F-K

F

Forén, Pär (FOP), företagsekonomi, idrott och hälsa, Theory of Knowledge, psykologi
CAS advisor
par.foren@lund.se


Forsell, Anna (FOA), samhällskunskap och engelska
anna.forsell@lund.se


Fredriksson, Emma (FEM), svenska, engelska och specialundervisning
emma.fredriksson2@lund.se


Frisk, Ellinor (FRE), matematik och franska
ellinor.frisk@utb.lund.se


Fuentes, Ana (FUA), matematik och programmering (tjl ht 20)
ana.fuentes@lund.se


Fözö, Susanna (FOZ), kemi och matematik 
susanna.fozo@lund.se

 

G

Glans, Kristian (GLK), idrott och hälsa
kristian.glans@lund.se


Gottschalk, Ylva (GOY), fysik
utvecklingsledare i fysik
ylvamarianne.gottschalk@lund.se


Greisson, Emelie (GRE), svenska och franska
utvecklingsledare i svenska
emelie.greisson@lund.se


Gunnarsson, Susanna (GUS), bild och fotografisk bild
susanna.gunnarsson@lund.se

 

H

Haas, Eva (HAE), biologi och naturkunskap
eva.haas@lund.se


Hammam, Hagar (HAH), Lektor i kemi
utvecklingsledare i kemi
hagar.hammam@lund.se


Helldén, Magnus (HEM), biologi, kemi och naturkunskap
utvecklingsledare i biologi
magnus.hellden@lund.se


Holmberg, Johan (HOJ), matematik och fysik
johan.holmberg@lund.se


Holmberg, Anna-Linda (HOA), svenska, svenska som andraspråk och tyska
annalinda.holmberg@lund.se


Hult, Karl-Niklas (HKN), naturkunskap och biologi
utvecklingsledare i naturkunskap
karlniklas.hult@lund.se


Håkansson, Stefan (HAS), Lektor i historia, undervisar även i samhällskunskap
stefan.hakansson@lund.se


Hörvin Billsten, Helena (BIH), Lektor i biologi, undervisar även i naturkunskap
helena.horvinbillsten@lund.se

 

J

Jacobsson, Mats (JAM), Lektor i svenska, undervisar även i religion, historia och filmkunskap
koordinator på Linguaprogrammet
matschrister.jakobsson@lund.se


Jakobsson, Hanna (JAH), svenska och svenska som andraspråk
hanna.jakobsson@lund.se


Jansson, Andrina (JAA), svenska och engelska
andrina.jansson@lund.se


Johansson, Annie (JAN), matematik (föräldraledig läsåret 21/22)
utvecklingsledare i matematik
annie.johansson@lund.se


Johansson, Gunilla (JOG), matematik och fysik
utvecklingsledare i fysik
gunilla.johansson@lund.se


Johansson, Helene (JNH), franska och engelska
utvecklingsledare i franska
helene.johansson@lund.se


Johansson, Roland (JOR), matematik och fysik
roland.johansson@lund.se


Johnsson, Maria (JNM), samhällskunskap och historia
maria.johnsson@lund.se


Jonéus, Magnus (JOM), företagsekonomi och juridiska kurser
magnus.joneus@lund.se


Jonsson, Henrik (JOH), matematik och kemi
utvecklingsledare i kemi
henrik.jonsson3@lund.se

 

K

Karlsson, Marcus (KAM), historia, religion och samhällskunskap
utvecklingsledare i historia, koordinator på Historieprogrammet
marcus.karlsson@lund.se


Karlsson, Susanne (KAS), matematik
susanne.mattsson@lund.se


 

Kiefer, Christian (KIC), Naturkunskap, kemi 
christian.kiefer@lund.se


Kind, Johan (KIJ), matematik och samhällskunskap
johan.kind@lund.se


Knubbe, Johan (KNJ), matematik och fysik
johan.knubbe@lund.se


Kvennberg, Katarina (KVE), samhällskunskap och historia
utvecklingsledare i samhällskunskap
katarina.kvennberg@lund.se