Lärare A - E

Lärare på Katedralskolan A-E

A

Alpman, Catrin (ALC), geografi, historia och religionskunskap
utvecklingsledare i geografi
catrin.alpman@lund.se


Anderberg, Elisabeth (ANE), engelska och historia
utvecklingsledare i engelska

elisabeth.anderberg@lund.se


Andersson, Felicia (AFE), matematik och fysik (Tjl.) 
felicia.andersson@lund.se


Andersson, Fredrik (ANF), samhällskunskap och psykologi

utvecklingsledare i psykologi
fredrik.andersson2@lund.se


Andersson, Karl-Johan (ANK), historia och samhällskunskap (Tjl ht 19)
utvecklingsledare i historia

karl-johan.andersson@lund.se


Andersson, Nils (ANN), musik
nils.andersson@lund.se


Antaya, Anna (AAN), engelska och psykologi
anna.antaya@lund.se

 

B

Barr, Olof (BAO), Lektor i matematik
olof.barr@lund.se


Bravomalo, Barbarella (BRB), svenska, juridik och spanska
barbarella.bravomalo@lund.se


Berglund, Pontus (BPO), naturkunskap
pontus.berglund@lund.se


Broman, Malin (BRM), engelska
malin.broman@lund.se

 

C

Callmer, Louise (CAL), engelska och historia
utvecklingsledare i engelska
louise.callmer@lund.se


Cea-Håkansson, Marcelo (CEA), Lektor i spanska, undervisar även i svenska
marcelo.ceaalvarado@lund.se


Chavez Escobar, Johanna (CEJ), vik. spanska och naturkunskap
johanna.chavezescobar@lund.se


Christensson, Camilla (CCN), kemi
Lektor i naturvetenskaplig specialisering
camilla.christensson@lund.se


Carlström Birgersdotter, Annette (CAA), Lektor i biologi och internationalisering
annettebirgersdotter.carlstrom@lund.se


Claesson, Lena (CLL), fysik och matematik
lena.claesson@lund.se


Cohen, Nomi (CNO), religion, svenska och Theory of knowledge
utvecklingsledare i Theory of knowledge
nomi.cohen@lund.se


Cojocariu, Ioanamaria (COI), Visual Arts
ioanamarialiudmila.cojocariu@lund.se

 

D

Dahlin, Gustav (DAG), engelska, människans språk och italienska
gustav.dahlin@lund.se


Danielsson, Håkan (DAH), historia och samhällskunskap
Koordinator för Historieprogrammet och utvecklingsledare i historia
hakan.danielsson@lund.se


Dilton, Ulrika (DIU), svenska engelska (föräldraledig läsåret 21/22)
ulrika.dilton@lund.se

 

E

Edlund, Håkan (EDH), kemi och matematik
hakan.edlund@lund.se


Edman, Gunilla (GED), matematik och fysik
gunilla.edman@lund.se


Ekelöw, Magdalena (EMA), biologi och naturkunskap
magdalena.ekelow@lund.se