Expeditionen

Kontaktuppgifter till expeditionspersonal

E-post: katedralskolan@lund.se
Öppettider: 8.00-15.00


Administrativ chef
Åsa Björkman (BJA)
asa.bjorkman2@lund.se
046-359 76 40

________________________________________________________

Skoladministratörer (Reception, elev- och personalservice, information, marknadsföring m.m.) 
Emelie Frid (EMF)
emelie.frid@lund.se
046-359 76 10


Katarina Granehult (GRK)
katarina.granehult@lund.se
046-359 67 99


Gymnasiesekreterare (Utbildningadministration, planeringsfrågor m.m.) 
Sofia Edelswärd Leger (EDS)
sofia.edelsvardleger@lund.se
046-359 76 14


Skoladministratör (Ekonomiprocesser, personalfrågor m.m.)
Madeleine Gustafson (GMA)
madeleine.gustafson@lund.se
046-359 76 34