Bibliotek

Vår bibliotekarie finns nu på plats i biblioteket på andra våningen. Kontakta bibliotekarien för mer information om utlåning/återlämning/reservation av böcker m.m.

Biblioteket Katedralskolan
bibliotek.katte@lund.se
046-359 76 25


Bibliotekarie
Pontus Degrell (DEP)
pontus.degrell@lund.se
046-359 76 35


Bibliotekarie
Lisa Pedersen (PEL), from 14 december
lisa.pedersen2@lund.se
046-359 63 72blobid0.png


Administratör
Katarina Granehult (GRK)
katarina.granehult@lund.se
046-359 67 99