Kuratorer, SYV, skolsköterska och skolpräst

Kontaktinformation till skolhälsoteamet

Vill du ha någon att prata med om problem av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär, kan du vända dig till våra kuratorer. Kurator har tystnadsplikt.

Kurator för SA, HU, LiP, HiP och EK elever
Camilla Håkansson (HNC)
camilla.hakansson@lund.se
046-359 76 28


Kurator för NA, PDP och DP elever
Rosebritt Hesslekrans (ROS)
rosebritt.hesslekrans@lund.se
046-359 76 22


Kurator (vik)

Mathilda Charlotta Karell

charlotta.karell@lund.se

046 -359 76 07


Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig i din studiesituation och med dina val inom och efter gymnasietiden.

Studie- och yrkesvägledare för SA, HiP, HU och LiP elever
Kristina Hallqvist (HAL)
kristina.hallqvist@lund.se
046-359 76 29


Studie- och yrkesvägledare för NA elever

Eva Johnsson Hemberg (JHE)

eva.johnssonhemberg@lund.se

046-359 76 30


Studie- och yrkesvägledare för IB och EK elever
Johanna Olsson (OLJ)
johanna.olsson5@lund.se
046-359 76 53


Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal och eventuellt läkarbesök under gymnasietiden. Möjlighet finns dessutom att boka tid hos skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Skolsköterska för NA, IB
Ulla Stenfors Virenfeldt (STU)
ulla.stenforsvirenfeldt@lund.se
046-359 76 27


Skolsköterska för SA, EK, HiP, LiP och HU elever
Hanna Falén (i tjänst from oktober 2019)
hanna.fahlen@lund.se
046-359 76 43 


Skolpräst
Jonas Persson
jonas.j.persson@svenskakyrkan.se
046-35 87 45
0729-85 02 91

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider