Kuratorer, SYV, skolsköterska och skolpräst

Elevhälsoteamen för skolans program

EK-Team IB-Team

 

 

 

 

 

Ekonomiprogrammet                                                         IB-programmet

LiP-Team

NA-Team

 

 

 

 

 

Linguaprogrammet                                                            Naturprogrammet

SH-HiP-Team

 

 

 

 

 

Samhälls- och Historieprogrammet


Vill du ha någon att prata med om problem av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär, kan du vända dig till våra kuratorer. Kurator har tystnadsplikt.


Camilla Håkansson Kurator för EK-, HiP-, LiP- och SA-elever
 Camilla Håkansson (HNC)
 camilla.hakansson@lund.se
 046-359 76 28

 

 


Mathilda Charlotta Karell Kurator DP-, NA- och PDP-elever
 Mathilda Charlotta Karell (KMA)
 charlotta.karell@lund.se
 046 -359 76 07

 

 


Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig i din studiesituation och med dina val inom och efter gymnasietiden.

Kristina Hallqvist Studie- och yrkesvägledare för HiP-, LiP- och SA-elever
 Kristina Hallqvist (HAL)
 kristina.hallqvist@lund.se
 046-359 76 29

 

 


Eva Johnsson Hemberg Studie- och yrkesvägledare för NA-elever
 Eva Johnsson Hemberg (JHE)
 eva.johnssonhemberg@lund.se
 046-359 76 30

 

 


Johanna Olsson Studie- och yrkesvägledare för DP-, EK och PDP- elever
 Johanna Olsson (OLJ)
 johanna.olsson5@lund.se
 046-359 76 53
 Vik. SYV Kajsa Jönsson
 kajsa.jonsson2@lund.se

 

 


Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal och eventuellt läkarbesök under gymnasietiden. Möjlighet finns dessutom att boka tid hos skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

 


Hanna Fahlén Skolsköterska för EK-, HiP-, LiP- och SA-elever
 Hanna Fahlén 
 hanna.fahlen@lund.se
 046-359 76 43 

 

 


Skolsköterska för IBDP, NA
Linda Andersson
linda.andersson4@lund.se
046-359 76 27


Skolpräst
Jonas Persson
jonas.j.persson@svenskakyrkan.se
046-71 87 45
0729-85 02 91