Kuratorer, SYV, skolsköterska och skolpräst

Elevhälsoteamen för skolans program

NA-Team NA-teamet

EK-Team EK-teamet

SH-HiP-Team SH/HiP-teamet

IB-Team IB-teamet

LIP-Team LiP-teamet

 

 

 

 

 


Vill du ha någon att prata med om problem av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär, kan du vända dig till våra kuratorer. Kurator har tystnadsplikt.


Camilla Håkansson Kurator för EK-, HiP-, LiP- och SA-elever
 Camilla Håkansson (HNC)
 camilla.hakansson@lund.se
 046-359 76 28

 

 


Mathilda Charlotta Karell Kurator DP-, NA- och PDP-elever
 Mathilda Charlotta Karell (KMA)
 charlotta.karell@lund.se
 046 -359 76 07

 

 


Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig i din studiesituation och med dina val inom och efter gymnasietiden.

Kristina Hallqvist Studie- och yrkesvägledare för HiP-, LiP- och SA-elever
 Kristina Hallqvist (HAL)
 kristina.hallqvist@lund.se
 046-359 76 29

 

 


Eva Johnsson Hemberg Studie- och yrkesvägledare för NA-elever
 Eva Johnsson Hemberg (JHE)
 eva.johnssonhemberg@lund.se
 046-359 76 30

 

 


Johanna Olsson Studie- och yrkesvägledare för DP-, EK och PDP- elever
 Johanna Olsson (OLJ)
 johanna.olsson5@lund.se
 046-359 76 53

 

 


Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal och eventuellt läkarbesök under gymnasietiden. Möjlighet finns dessutom att boka tid hos skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

 


Hanna Fahlén Skolsköterska för EK-, HiP-, LiP- och SA-elever
 Hanna Fahlén 
 hanna.fahlen@lund.se
 046-359 76 43 

 

 


Skolsköterska för IBDP, NA
Linda Andersson
linda.andersson4@lund.se
046-359 76 27


Skolpräst
Jonas Persson
jonas.j.persson@svenskakyrkan.se
046-71 87 45
0729-85 02 91