Katedralskolan översiktsplan

Katedralskolan består av sex olika byggnader och två paviljonger samt en gymnastiksal.

Översiktskarta Katedralskolan

Bilden ovanför visar i motsols riktning byggnaderna: Huvudbyggnad, Hus Stig andersson, Gymnastiksal, Bruniushuset, Karl XII-huset, Naturvetarhuset, Hus Sten Bertil Olsson och två paviljonger

Karta över Katedralskolans övriga byggnader

Bilden ovanför visar de olika våningsplanen för huvudbyggnaden och Hus Stig andersson.

Karta över Katedralskolans övriga byggnader

Bilden ovanför visar olika våningsplan för övriga byggnader som Gymnastiksal,  Bruniushuset, Karl XII-Huset, Naturvetarhuset och Hus Sten Bertil Olsson.

Relaterad information