Övriga byggnader

Bruniushuset, Karl XII-Huset, Naturvetarhuset, Hus Sten Bertil Olsson

Översiktskarta Katedralskolans övriga byggnader

Bilden ovanför visar olika våningsplan för övriga byggnader som Gymnastiksal,  Bruniushuset, Karl XII-Huset, Naturvetarhuset och Hus Sten Bertil Olsson.

Relaterad information