Övriga byggnader

Bruniushuset, Karl XII-Huset, Naturvetarhuset, Hus Sten Bertil Olsson

Översiktskarta Katedralskolans övriga byggnader

Relaterad information