Lokaler

Lokaler

Katedralskolan är sedan 1837 belägen i kvarteret med samma namn (mellan Grönegatan och Stora Södergatan). Vår officiella adress är Stora Södergatan 22. Dessutom förfogar vi över den s.k. Forskarpaviljongen i vackra Observatorieparken och har lokaler på Svaneskolan som är belägen ca 500 meter nordväst om Katedralskolan.

Till vänster finner du detaljerade lokalvyer.

 

Under hösten 2019 kommer delar av Katedralskolan att byggas om. Matsalen kommer att byggas om och elever kommer att ha tillgång till Åhléns-huset. Biblioteket kommer att flyttas till Svaneskolan samt IKT .  

Relaterad information