Lokaler

Katedralskolans lokaler

Katedralskolan är sedan 1837 belägen i kvarteret med samma namn (mellan Grönegatan och Stora Södergatan). Vår officiella adress är Stora Södergatan 22. Dessutom förfogar vi över Grindstugan, Räknehuset och den s.k. Forskarpaviljongen i vackra Observatorieparken. Katedralskolan har också undervisningslokaler i kvarteret Drotten precis norr om Katedralskolan.

Till vänster finner du detaljerade lokalvyer.

Relaterad information