Boken

I december 2019 anlände vårt nya bokträd. Det är ungefär 40 år gammal och odlat på en plantskola i Tyskland på gränsen mot Holland. Under dagen kommer trädet att planteras efter två dagars förberedelser.

Mitt på Katedralskolans skolgård stod en stor bok som var 20 år gammal när den planterades 1857. Boken fälldes den 4 juni 2012 på grund av sjukdom.

Boken 2019