Svar på vanliga frågor

Hur ser tiderna ut för läsåret 2020/2021? Kan man skugga på Katte? Tyvärr inte detta läsår på grund av rådande pandemi.

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

Tisdag 18 augusti – fredag 18 december 2020 (82 skoldagar)

Vårterminen 2021

Torsdag 7 januari – fredag 11 juni 2021 (96 skoldagar).

Totalt antal skoldagar
agar: 178 dagar

Studenten 2021

Onsdagen den 9 juni 2021

Lovdagar 2020/2021

 • 26 oktober–30 oktober 2020
 • 22–26 februari 2021
 • 29 mars – 1 april 2021
 • 14 maj 2021

Utvecklingsdagar (D-dagar) 2020/2021

 • 29 september 2020
 • 22 oktober 2020
 • 11 november 2020
 • 20 november 2020
 • 7 januari 2021
 • 28 januari 2021
 • 8 mars 2021
 • 9 mars 2021
 • 14 april 2021
 • 30 april 2021
 • 25 maj 2021

 

Erbjuder Katedralskolan skuggning?

- Nej, tyvärr inte läsåret 2020/2021.

Kan jag få en kopia av mina gamla betyg?

- Om du avslutade dina studier för mindre än 3 år sedan kan du få en kopia av dina
betygsdokument från skolan. Mot en avgift av 75 kronor per betygsdokument kan du få dina betyg översatta till engelska. Kontakta elevadministrationen sofia.edelsvardleger@lund.se för att få en kopia av dina gamla betygsdokument.

Om det har gått mer än 3 år sedan du avslutade dina studier på Katedralskolan ska du vända dig till Stadsarkivet i Lund. Länk till Stadsarkivet i Lund hittar du längre ner på sidan.

Katedralskolan har rapporterar in Slutbetyg/Examensbevis till UHR databas sedan år 2001.
När du sökt till Högskola/Universitet i Sverige kan du söka fram ditt gymnasiebetyg via Antagning.se i en länk Nationella betygsdatabasen för gymnasiebetyg