Svar på vanliga frågor

Hur ser tiderna ut för läsåret 2020/2021? Kan man skugga på Katte? Tyvärr inte detta läsår på grund av rådande pandemi.

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

Tisdag 18 augusti – fredag 18 december 2020 (82 skoldagar)

Vårterminen 2021

Torsdag 7 januari – fredag 11 juni 2021 (96 skoldagar).

Totalt antal skoldagar: 178 dagar

Lovdagar 2020/2021

  • 26 oktober–30 oktober 2020
  • 22–26 februari 2021
  • 29 mars – 1 april 2021
  • 14 maj 2021

Gemensamma utvecklingsdagar 2020/2021*

  • 13 oktober 2020
  • 11 november 2020
  • 7 januari 2021
  • 8 mars 2021
  • 20 maj 2021

*Förutom dessa gemensamma utvecklingsdagar har skolorna ytterligare utvecklingsdagar som kan variera.

 

Erbjuder Katedralskolan skuggning?

- Nej, tyvärr inte läsåret 2020/2021.

 

Kan jag få en kopia av mina gamla betyg?
- Om du avslutade dina studier för mindre än 3 år sedan kan du få en kopia av dina
betygsdokument från skolan. Mot en avgift av 75 kronor per betygsdokument kan du få dina betyg översatta till engelska. Kontakta elevadministrationen sofia.edelsvardleger@lund.se för att få en kopia av dina gamla betygsdokument.

Om det har gått mer än 3 år sedan du avslutade dina studier på Katedralskolan ska du vända dig till Stadsarkivet i Lund. Länk till Stadsarkivet i Lund hittar du längre ner på sidan.

Katedralskolan har rapporterar in Slutbetyg/Examensbevis till UHR databas sedan år 2001.
När du sökt till Högskola/Universitet i Sverige kan du söka fram ditt gymnasiebetyg via Antagning.se i en länk Nationella betygsdatabasen för gymnasiebetyg

Relaterad information