Skola 24 - för vårdnadshavare

Skola24 -Katedralskolans verktyg för kommunikation med elev/vårdnadshavare.

Vi saknar kontaktinformation till dig, därför skulle vi önska att du registrerar dig som vårdnadshavare i Skola24. När du har registrerat dig får du information med e-post om elevens frånvaro.

Du använder samma inloggningsuppgifter som ditt barn har fått  via skolan, och med dessa inloggningsuppgifter kan du ta del av:

  • elevens schema
  • lista med kontaktinformation till elevens lärare
  • klasslista
  • att ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar

Fyll i samtliga fält i nedanstående formulär. Det går utmärkt att registrera flera vårdnadshavare, alla får då samma information. Om någon annan än vårdnadshavare behöver tillgång till Skola24 kontakta rektor för resp. program.

Dina uppgifter registreras och behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen(PuL).

Skola24- för elever som fyllt 18 år
Vårdnadshavarens konto stängs automatiskt av den dag då eleven fyller 18 år.

Om eleven blir sjuk under skoldagen och måste gå hem, eller behöver vara borta del av dag på grund av t ex läkarbesök så ska ni alltså själva fylla i denna frånvaron i S24. Registrera frånvaron med del av dag och knappa in mellan vilka klockslag som eleven kommer att vara borta. Som anledning väljer ni "Anmäld frånvaro". Har ni frågor angående frånvarohanterandet vänligen kontakta mentor eller Jessica Mårtensson på expeditionen.

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132