Kattes Feministgrupp

Katedralskolans feministgrupp är en partipolitiskt obunden grupp som startades 2014 och jobbar för jämställdhet på skolan.

Vi arbetar tillsammans mot normaliseringen av systematiskt förtryck — på skolan men även utanför — genom att utbilda, upplysa, samt starta debatt. För oss är det viktigt att alla blir behandlade lika och har samma förutsättningar, oberoende av könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionalitet, eller sexuell läggning.

Vi välkomnar alla till möten, workshops, evenemang — och öppna diskussioner om allt som rör feminism!

Du hittar oss på:
Facebook: Kattes feministgrupp
Instagram: Kattesfeministgrupp
E-post: feministgruppen.katte@gmail.com

 

För personlig kontakt med gruppens ledare:
Ella Kronqvist, DP18, ordförande
E-post: elev.ella.kronqvist@skola.lund.se

 

Ellen Bengtsson, HiP18, kommunikatör
E-post: ellenbengtsson22@gmail.com

 

Alla är välkomna

/Kattes feministgrupp

Kattes feminist grupp