Kattes Pingisklubb

Katte har sin egen pingisklubb

Styrelsen består av:
Axel Svanström (HiP18) 
Fabian Rodman (HiP18)
Amanda Svalin Skog (HiP18)
Ludvig Nystedt (HiP18)
Hektor Parsi (HiP18)

För mer information kontakta Axel Svanström på elev.axel.svanstrom@skola.lund.se