Kattes Pingisklubb

Katte har sin egen pingisklubb

För kontakt med Pingisklubben, se nedan.

Fabian Rodman, HiP18
E-post: elev.fabian.rodman@skola.lund.se

Hektor Parsi, HiP18
E-post: elev.hektor.parsi@skola.lund.se

Richard Zie, N20D
E-post: elev.richard.zie@skola.lund.se

Noah Heneen, N20D
E-post: elev.noah.heneen@skola.lund.se