IBAA - International Baccalaureate Alumno Association

IBAA -International Baccalaureate Alumno Association är en organisation på Katedralskolan i Lund som arbetar med att informera grundskoleelever om IB-programmet.

Vi i IBAA är de som sköter marknadsföringen för IBDP på Katedralskolan. Detta innebär att vi har huvudansvaret kring skuggelever samt vid gymnasiemässan och öppet hus att marknadsföra IB som program. 

För tillfället består IBAA blandade elever i olika årskurser.

Om du har några frågor angående IB-programmet eller hur det är att vara en IB-elev på Katedralskolan kan du maila ibaa.katedralskolan@gmail.com eller kontakta @katteibaa på Instagram.