ESKO-elevskyddsombud

Elevskyddsombudens roll

Vad är och vad gör vi?

Elevskyddsombudens roll är att representera eleverna och värna om deras arbetsmiljö, d v s framföra och följa upp "klagomål" på t.ex. belysningen, luften, ljudnivån, innetemperaturen,  ergonomin, trappor, bord och stolar m.m.

Men även mer psykologiska värden såsom : stämningen på skolan, arbetstempot och stressfaktorer, mobbing och kränkande särbehandling. Varje klass väljer en representant som för vidare deras förslag och åsikter till rektorn.
 

Om ni har några frågor vänligen kontakta oss genom att skriva till skoldans officiella epost adress. Skriv gärna "ESKO" i ämnesraden:

katedralskolan@lund.se