Elevolycksfallsförsäkring

Här hittar du aktuell information om Lunds kommuns elevolycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare:Länsförsäkringar Skåne

Avtalstid: 2015-05-01--2019-12-31

Försäkringen omfattar elever:

  • i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, samt fritidshem (hela året, hela dygnet)
  • placerade i familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj samt enligt LSS m m (hela året, hela dygnet)
  • i KomVux samt barn och ungdom i annan kommunal verksamhet. (endast skol/verksamhetstid)


Försäkringen omfattar såväl kommunala skolor som friskolor samt elever från Lund som går i skolan i annan kommun.

Skadeanmälan olycksfallsförsäkringen:
Länsförsäkringar Skåne
Avtalsnummer: 2810893
Anmälan till telefon: 040-633 91 37 kl 08.00-16.30 ellerpersonskadeavdelningen@lansforsakringar.se

Självrisk
Ingen självrisk

Relaterad information

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider