Elevolycksfallsförsäkring

Här hittar du aktuell information om Lunds kommuns elevolycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre hädelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Avtalstid: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avtalsnummer: 1651682-1.2

Anmälan via Protectors hemsida:

www.protectorforsakring.se

För frågor vänligen kontakta Protector Försäkring

E-post: skador@protectorforsakring.se
+46 (0)8-410 637 00blobid2.png

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.


Självrisk

Ingen självrisk.