Elevolycksfallsförsäkring

Här hittar du aktuell information om Lunds kommuns elevolycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre hädelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Avtalstid: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avtalsnummer: 1651682-1.2

Anmälan via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.se

För frågor vänligen kontakta Protector Försäkring
Email: skador@protectorforsakring.se
+46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada
- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
- Spara alla kvitton.
- Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.


Självrisk
Ingen självrisk.

Faktaansvarig: Katedralskolan

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider