Digitala Studieplaner

Alla elever i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov.

De inloggningsuppgifter du fått i åk 1 använder du under hela studietiden.
När du fått betyg i en kurs kan du gå ut på din digitala studieplan och se betyget.

Skolans SYV kommer också att använda den digitala studieplanen för att bekräfta vilka val du fått till kommande läsår.

Klicka på länken Digitala studieplaner och välj Klient Procapita, skriv in användarnamn och lösenord. Gå sedan in under fliken Studieplan.

Kontakta din syv vid problem:

Kristina Hallqvist

kristina.hallqvist@lund.se

046-359 76 29

SA, HiP, HU, LiP

Johanna Olsson

johanna.olsson5@lund.se

046-359 76 53

IB, EK

Eva Johnsson Hemberg

eva.johnssonhemberg@lund.se

046-359 76 30

N

Relaterad information

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider