Uppslagsverk

Länkar till uppslagsverk

ALEX-online Uppslagsverk med information om författare

ALEX-online hemifrån- se till att vara inloggad på skolans G-suite

Britannica Online Allmänt amerikanskt uppslagsverk - Logga in med KA efterföljt av ditt efternamn (inget mellanslag)

Numera kommer du också åt det engelskspråkiga uppslagsverket Britannica hemifrån. Använd länken nedan och logga in med KA efterföljt av ditt efternamn (inget mellanslag)

Britannica Online hemifrån

The Encyclopedia Mythica Uppslagsverk om grekisk, romersk, keltisk och nordisk mytologi

Nationalencyklopedin (NE) Allmänt svenskt uppslagsverk

Nationalencyklopedin hemifrån - Se till att skapa en inloggning när du är på skolans nätverk

Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyråns statistik