Uppslagsverk

Länkar till uppslagsverk

ALEX-online
Uppslagsverk med information om författare

ALEX-online hemifrån 
Se till att vara inloggad på skolans G-suite

Britannica Online
Allmänt amerikanskt uppslagsverk - Logga in med KA efterföljt av ditt efternamn (inget mellanslag)

Numera kommer du också åt det engelskspråkiga uppslagsverket Britannica hemifrån. Använd länken nedan och logga in med KA efterföljt av ditt efternamn (inget mellanslag)

Britannica Online hemifrån

The Encyclopedia Mythica
Uppslagsverk om grekisk, romersk, keltisk och nordisk mytologi

Nationalencyklopedin
(NE) Allmänt svenskt uppslagsverk

Nationalencyklopedin hemifrån 
Se till att skapa en inloggning när du är på skolans nätverk

Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyråns statistik