Källkritik och informationssökning

Länkar till sidor med information om källkritik, upphovsrätt och informationssökning.

Så söker du information – checklista
Skolverket ger handfasta tips i informationssökning.