Databaser

Länkar till databaser

Global Grant
(English version) Scholarships, grants and fundings.

Global Grant
(svensk version) Stipendier, bidrag och fonder.

Landguiden
Elektroniska versionen av Länder i fickformat med information om geografi, kultur och politik m.m.

Landguiden hemifrån
Användarnamn: info@lund.se Lösenord: lundlund

Ny Teknik
Tidskriften Ny Tekniks hemsida med fritt tillgängliga artiklar i fulltext.

Rättsnätet
Databas med svensk lagstiftning och svenska rättsfall inklusive förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. Kontakta biblioteket vid intresse.

I dessa databaser kan du söka och läsa artiklar:

Artikelsök
Tidnings- och tidskriftsartiklar delvis i fulltext, denna länk fungerar endast på skolan!

Artikelsök hemifrån
Se till att vara inloggad med din G-suite-inloggning (skolans Google).

EBSCO
Engelskspråkig artikeldatabas

EBSCO hemifrån
Samma sak här, se till att vara inloggad med din G-suite.

Retriever
(tidigare Mediearkivet)Tidnings- och tidskriftsartiklar helt i fulltext.