Databaser

Länkar till databaser

Global Grant(English version) Scholarships, grants and fundings.

Global Grant(svensk version) Stipendier, bidrag och fonder.

LandguidenElektroniska versionen av Länder i fickformat med information om geografi, kultur och politik m.m.

Landguiden hemifrån:  Användarnamn: info@lund.se Lösenord: lundlund

Ny TeknikTidskriften Ny Tekniks hemsida med fritt tillgängliga artiklar i fulltext.

Rättsnätet Databas med svensk lagstiftning och svenska rättsfall inklusive förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. Kontakta biblioteket vid intresse.

I dessa databaser kan du söka och läsa artiklar:

ArtikelsökTidnings- och tidskriftsartiklar delvis i fulltext, denna länk fungerar endast på skolan!

Artikelsök hemifrån Se till att vara inloggad med din G-suite-inloggning (skolans Google).

EBSCO Engelskspråkig artikeldatabas

EBSCO hemifrån Samma sak här, se till att vara inloggad med din G-suite.

Retriever(tidigare Mediearkivet)Tidnings- och tidskriftsartiklar helt i fulltext