Böcker

Du kan söka bland bibliotekets böcker i vår bibliotekskatalog, som vi delar med övriga kommunala gymnasieskolor i Lund. Följ länk nedan.

Nedan finns också länkar till Lund folkbiblioteks bibliotekskatalog och till Lunds universitetsbiblioteks bibliotekskatalog Lovisa. Om du har fyllt 18 år kan du skaffa bibliotekskort på både folkbiblioteket och universitetsbiblioteket. På folkbiblioteket behövs godkännande från vårdnadshavare om du är under 18 år (länk till förbindelseblankett finner du nedan).

Libris är Sveriges biblioteks gemensamma bibliotekskatalog. Här kan du söka på ämne eller efter specifika titlar och se vilka bibliotek en viss bok finns på.

Om du behöver hjälp med din sökning, eller kanske vill ha boktips kan du alltid fråga bibliotekspersonalen.

Böcker