Tidskrifter och dagstidningar

Tidskrifter och dagstidningar

På Katedralskolan finns det över 60 olika tidskrifter som du kan läsa i biblioteket. Längre ner på sidan finns en lista över de prenumerationer som Katedralskolan har. I listan finns markerat om tidningen finns placerad på biblioteket eller på en av skolans institutioner.

Tänk också på att många tidskrifter har egna hemsidor där du ofta kan läsa ett urval av artiklar.
Behöver du söka bland tidnings- och tidskriftsartiklar finns databaserna Artikelsök och Retriever, se
Databaser

Relaterad information