Uppdaterat: information angående när- och distansundervisning

28 januari, 2021

Rekommendationen från Smittskydd Skåne om att högst en tredjedel av eleverna är närvarande i skolans lokaler samtidigt förlängs och gäller till och med vecka 9. Se mer information i bifogad fil.