Upprop årskurs 1 2021

30 juni, 2021

Det är med stor glädje vi hälsar dig välkommen. Vi är stolta och glada över att du har valt just Katedralskolan. Framför dig ligger tre spännande, inspirerande och lärorika år på en av Sveriges främsta gymnasieskolor. It is with great happiness we wish you welcome. We are proud and delighted that you have chosen to attend Katedralskolan. Ahead of you are three exciting, inspiring and educational years at one of the top upper secondary schools in Sweden.

Både du och din vårdnadshavare ska innan uppropsdagen/första skoldagen (måndag 16 augusti) gå till www.lund.se/skolstartgy för att både få och ge information som behövs inför din start på Katedralskolan.

Before the first day of school (Monday 16th August) you and your parents/guardians need to go to https://lund.se/en/education/high-school/skolstart-gymnasiet/ www.lund.se/skolstartgy in order to give and receive information needed for your start at Katedralskolan. 

Uppropstider