Närundervisning

22 april, 2021

Utbildningsnämnden har fattat beslut om en återgång till närundervisning för gymnasieelever. Beslutet fattades under ett extra insatt nämndmöte onsdag 14 april.

Från och med den 26 april 2021 ska samtliga gymnasieskolor endast bedriva närundervisning.