Föräldrainformation åk 1

28 januari, 2021

Nedan finner du information från de olika programmen.

Ekonomiprogrammet
Information från biträdande rektor
Information från SYV

Naturvetenskapsprogrammet
Information från biträdande rektor
Information från SYV

Samhällsvetenskapsprogrammet
Information från biträdande rektor
Information från SYV