Vi stannar hemma på Valborg!

20 april, 2020

I år är det extra viktigt att prata med ungdomarna om varför man inte ska ta sig till Stadsparken i Lund på valborg.

Spontanfesten har tidigare år samlat omkring 25 000 besökare, många från olika delar av landet. Spridningen av coronaviruset covid-19 innebär att alla måste tänka om. Vi minskar riskerna tillsammans genom att undvika onödiga resor, hålla avstånd och inte samlas många på samma plats. Genom att stanna hemma på valborg hjälps vi åt att minska risken för smittspridning och skydda riskgrupper. Tack för din hjälp!