Katedralskolan ser över programstrukturen på HiP

12 november, 2020

Elever på Historieprogrammet, HiP, ska tillsammans med lärare, lektorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolledning se över programstrukturen på Historieprogrammet.

Genom åren har spetsutbildningen i historia lockat många elever. Innehåll och upplägg i bredd- och fördjupningskurserna inom historia, möjligheten att delta i historiska projekt samt samarbetet med Historiska institutionen vid Lunds universitet har varit framgångsrikt. 

Det har både lett till att elever läst universitetskurser redan under gymnasietiden och senare sökt sig vidare till högre studier i historia. Katedralskolan har lyckats ge särskilt intresserade och begåvade elever i historia en plats och ett utrymme att växa och lära sig mer inom ämnet.

Katedralskolan vill även fortsättningsvis ge elever möjlighet till en unik spetsutbildning som  möjliggör “berikning och acceleration”[1] för elever samt värnar samarbetet med Historiska institutionen vid Lunds Universitet men har samtidigt ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Som ett led i detta arbete kommer elever på Historieprogrammet tillsammans med lärare, lektorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolledning att se över programstrukturen på Historieprogrammet för att ytterligare utveckla verksamheten. För att ge arbetet tid pausas antagningen till programmet höstterminen 2021. Vi hoppas på förståelse för det.

 

[1] Se Skolverkets skrift Att undervisa särskilt begåvade elever och Redovisning av uppdraget Elever som snabbare når kunskapskraven