Student 2020

2 juni, 2020

Välkommen till den alldeles unika student 2020. Den 10 juni ska bli en fantastisk dag – högtidlig, varm och rolig – även om den inte liknar någon annan student som vi har genomfört! / Welcome to the very unique graduation of 2020. It will be a fantastic day – grand, warm and funny – even if it doesn’t look like any other graduation we have had here before!

För att ovanstående ska fungera så måste det dock till att alla som medverkar: studenter, personal och gäster, gör sitt allra bästa för att följa den uppgjorda planeringen. Det kräver en stor organisation att få till vår studentutspark på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar på allvar; vi håller avstånd, vi skapar inte folksamlingar och vi följer skolans instruktioner. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Varje klass får en särskild ankomsttid till skolan. De av er som ska fotograferas utanför stora porten går in till skolan via Grönegatan. De av er som ska fotograferas på skolgården går in till skolan via parkeringsplatsen på Drottens gata utanför gamla matsalen. Efter fotograferingen följer program enligt nedan. Det kommer att serveras god festmat i klassrummen. Där sker också betygsutdelningen. I aulan kommer utöver tal och sång även premier att delas ut. (Tiderna för när en särskild klass springer ut hittar du i bifogat dokument.)

However, for this to work it is imperative that everyone taking part: students, staff and guests, do their utmost to follow the plan.  It is a great organisational feat to arrange our graduation in a safe way. Therefore it’s important that we all take our responsibilities seriously; we keep our distance, we don’t create gatherings, and we follow the instructions issued by the school. Together we’ll reduce the spread of infection.

Each class will be assigned their own time slot for arrival at the school. Those of you due to be photographed outside the main door arrive at the school via Grönegatan. Those of you due to be photographed on the schoolyard arrive at the school via the parking lot at Drottens gata, outside the old canteen. After the photographs refer the programme below. There will be delicious party food served in the classrooms, where we will also hand out the grades. In the auditorium there will be speeches, songs and the handing out of scholarships. (For information about each class time slot, please see the attached document!)

Katedralskolans huvudbyggnad

Relaterad information

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider